Logistyka magazynowania – obsługa procesów magazynowych

Logistyka magazynowania – obsługa procesów magazynowych
Logistyka magazynowania – obsługa procesów magazynowych

Nie jest możliwe prowadzenie dochodowego biznesu bez właściwego przechowywania towarów w wyznaczonym miejscu. Obiekty te muszą być wyposażone technicznie i przystosowane do dystrybucji zapasów do klientów. Nie ma uniwersalnych zasad funkcjonowania systemu magazynowego: tylko indywidualne podejście, uwzględniające wiele powiązanych ze sobą czynników, uczyni magazyn rentownym i zapewni jego stabilną, wydajną pracę. W tym artykule dowiedzą się Państwo, jak zorganizować logistykę magazynową przy minimalnych kosztach i maksymalnej wydajności.

Czym jest logistyka magazynowa ?

Magazyn jest wyspecjalizowanym obiektem służącym do przyjmowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji towarów. Jednak nawet nowoczesny magazyn o dużej pojemności wymaga kompetentnego zarządzania.

Poziomy zapasów i proces magazynowania muszą być monitorowane i kontrolowane. Logistyka magazynowa jest niezbędna aby zapewnić, że właściwe towary są zawsze dostępne, a zapasy nie psują się ani nie zalegają zbyt długo. Ponadto logistyka magazynowania zapewnia, że towary docierają do magazynu na czas i są stamtąd wysyłane na czas. Wszystkie te zadania są realizowane przez logistykę magazynową.

Logistyka magazynowania to technika zarządzania, rozliczania i dystrybucji zapasów przedsiębiorstwa. Stanowi ona integralną część procesu dostarczania towarów do konsumenta i dlatego jest w ścisłej współpracy z logistyką transportu.

logistyka magazynowania

Istnieje kilka rodzajów magazynów, różniących się przeznaczeniem i innymi cechami:

  • Magazyny produkcyjne, w których przechowywane są wyroby gotowe;
  • Magazyny tranzytowe, w których towary są przechowywane jako baza przeładunkowa;
    składy celne;
  • Sezonowe – do przechowywania w określonych porach roku
  • Magazyny rezerwowe – gdzie przechowywane są zapasy awaryjne;
  • Magazyny detaliczne firm handlowych;
  • Magazyny komercyjne o przeznaczeniu ogólnym.

Logistyka zależy przede wszystkim od przeznaczenia obiektów magazynowych, ich wielkości oraz specyfiki towaru. Metody zarządzania i kontroli są indywidualne, ale podporządkowane ogólnym wymaganiom funkcjonalności i wydajności danego magazynu.